Home > De Vesting > Info

Op deze pagina vindt u informatie over school en aan school gerelateerde instellingen.

Veelgestelde vragen:

Hoe is het oordeel van de inspectie van de school. Dit is het laatste inspectierapport.

Wat zijn de regels voor het vrijvragen en verlof? Zie de toelichting  Vrijvragen kan digitaal.

Hoe gaat de school om met medicijngebruik en medisch handelen? Zie het Protocol

Hoe gaat de advisering en overgang naar het Voortgezet onderwijs in zijn werk? Zie het stappenplan.

Hoe is het rapport van de groepen 3-8 opgebouwd en wat is de betekenis van wat ik daar zie? Zie de uitleg.

Wat moet ik doen als mijn kind of kinderen in de klas van mijn kind hoofdluis hebben? Zie de toelichting.

Wat doet de jeugdgezondheidszorg en hoe kan ik hen benaderen? Zie uitleg.

Hoe gaat de school om met de Privacy? Zie de privacyverklaring.

Interne informatie en formulieren

Informatiesites

Software aanbieders

Educatieve sites

Oefensites Engels