Home > De Vesting > Vrijwilligers

Het vrijwilligerswerk neemt op de Ds. J. Fraanjeschool een steeds groter wordende plaats in. In de achterliggende jaren is er door de vrijwilligers veel werk verricht. We waarderen dat heel erg. Steeds meer wordt door school en ouders de noodzaak gevoeld voor het vrijwilligerswerk: zonder vrijwilligers kan de school niet meer draaien.

Op dit moment kennen we de volgende 7 groepen vrijwilligers:

Elke groep heeft één of twee personen die zorgen voor de aansturing. Deze personen vormen samen de vrijwilligerscommissie, die enkele keren per jaar vergadert om zaken rond het vrijwilligerswerk af te stemmen.

Hoofdluiscontrole

Schoonmaken van een deel van de school

Bibliotheek

Prentotheek

Onderhoud

Lezen

Handwerken: