Home > De Vesting > Documenten

Schoolgids

In de Schoolgids verstrekken wij u informatie over onze school.

U kunt hier de Schoolgids downloaden.

Schoolplan

Het schoolplan bestrijkt de periode 2023 - 2027.

Het motto van de school:

Groeien vanuit een veilige Vesting.

Bij de plannen voor de komende jaren staat de brede ontwikkeling van het kind centraal. Groeien betekent zo goed en zo veel als in ons vermogen ligt de kwaliteiten van kinderen tot hun recht laten komen. Het vertaalt zich in 4 kernwaarden:

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Verbinding
  • Vertrouwen

U kunt de volledige versie van het schoolplan hier downloaden.

Ondersteuningsprofiel

In het kader van Passend onderwijs heeft de school een zorgplicht. Vanaf 1 augustus 2014 heeft elke school een ondersteuningsprofiel waarin beschreven staat welke zorg op een school geboden wordt.  In dit profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft. Zie verder ook de schoolgids.

Klachtenregeling

In de schoolgids staat in hoofdlijnen de werking van de  klachtenregeling uitgelegd. De volledige klachtenregeling kunt u hier lezen.

Privacyverklaring

Onze school neemt privacy serieus. In deze een privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, met welk doel we dat doen en hoe we ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

U kunt hier onze privacyverklaring downloaden.