Home > Kennismaking

Wat is de grondslag van de scholen?

De Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Waar gaan de scholen van uit?

Van beide Gereformeerde Gemeenten van Barneveld (Barneveld Centrum en Barneveld Zuid). Beide gemeenten hebben daartoe een zogenaamd Kerkelijk Lichaam opgericht. Dat Kerkelijk Lichaam is de juridische entiteit waar onze scholen vanuit gaan. De samenstelling van het bestuur weerspiegelt de verbondenheid tussen de genoemde kerken en de scholen. De kerkenraadscommissie, bestaande uit een aantal kerkenraadsleden van beide kerken is de verbindende schakel tussen kerk en bestuur.

Hoe werkt het bestuur?

Er is een toezichthoudend bestuur, bestaande uit 5 leden van de beide Ger. Gem. De beide directeur-bestuurders vormen samen het college van bestuur van beide scholen en zijn verantwoordelijk voor het beleid. Uitzondering daarop is het domein van de identiteit. Het bestuur heeft daarin, samen met de kerkenraadscommissie, een actieve, beleidsvormende taak.

Werken de scholen samen met andere scholen?

Onze scholen zijn lid van het reformatorisch samenwerkingsverband Berseba. Samen met alle scholen van dit samenwerkingsverband wordt de leerlingenzorg vorm en inhoud gegeven en wordt de kwaliteit van de leerlingenzorg bewaakt en verbeterd. Daarnaast werken onze scholen samen met de andere (reformatorische) scholen in de gemeente Barneveld en naaste omgeving.

Documenten

Jaarrekening
Beleidskader