Home > Stage

Op onze scholen lopen voornamelijk studenten stage van de volgende twee opleidingen:

  • PABO
  • Opleiding onderwijsassistenten

Voor studenten van PABO hebben we mogelijkheden voor de combinatie werken en leren via SAM. Zie de informatie hieronder.

Stagiaires moeten passen binnen de identiteit van onze scholen.

Neem contact op met één van de stagecoördinatoren:

De Burcht:

Dhr. J.J. van Beek (jjvanbeek@fraanjeschool.nl) Pabo-studenten

Mevr. H. van Veldhuizen-Bisschop (hvanveldhuizen@fraanjeschool.nl) MBO-studenten

SBB: Ds. J. Fraanjeschool locatie de Burcht (stagemarkt.nl)

De Vesting:

Mevr. H. de Bruin (hdebruin@fraanjeschool.nl) voor alle studenten

SBB: Ds. J. Fraanjeschool De Vesting (stagemarkt.nl)