Home > Aanmelding

Hier vindt u het aanmeldformulier.

Wat is het toelatingsbeleid van de Ds. J. Fraanjeschool?

Kinderen van de Gereformeerde Gemeenten van Barneveld Centrum en Barneveld Zuid worden toegelaten. Met de ouders van die kinderen wordt een zogenaamd aanmeldingsgesprek gevoerd als die voor het eerst een kind aanmelden. Met de ouders die niet tot deze gemeenten behoren, wordt een toelatingsgesprek gehouden met een commissie van bestuur en directie. Deze commissie beslist over het al of niet toelaten van de leerling. Kinderen van gezinnen waarvan al kinderen op school zitten, worden toegelaten. 

Wat is nodig voor inschrijving van uw kind(eren) op de
Ds. J. Fraanjeschool?

Voor elke inschrijving is noodzakelijk:
- uw kind is toegelaten (zie hierboven)
- een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, waarvan de identiteitsverklaring een vast onderdeel vormt.
- uw kind moet goed kunnen functioneren op een gewone basisschool.

Wanneer kunt u uw kind(eren) aanmelden?

Op D.V. 16 januari 2024 wordt er op beide scholen een aanmeldingsavond georganiseerd voor ouders die voor het eerst een kind aanmelden. 
Uitnodigingen daarvoor worden geplaatst in de kerkbode van de Gereformeerde Gemeenten van Barneveld en op deze website.
Voor de komende aanmeldingen verwijzen we u naar de agenda van de betreffende school. 

Op die avond wordt gepresenteerd wie we als school zijn, wat u van ons mag verwachten en wat wij van ouders verwachten.
Ouders die al kinderen op school hebben, kunnen kinderen tussentijds aanmelden door het inleveren van het aanmeldformulier bij de managementassistent.

U kunt hier het aanmeldformulier downloaden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de directeur-bestuurders.