-> Home ->

Agenda

Leerlingaanmelding

17 januari 2022

Aanmelding leerlingen

Ds. J. Fraanjeschool De Vesting en Ds. J. Fraanjeschool De Burcht

 

Op D.V. 17 januari 2022 is er op beide scholen gelegenheid tot kennismaking en aanmelding van leerlingen die vóór 1 juli 2023 vier jaar hopen te worden. Om 19.30 uur zijn alle ouders/verzorgers welkom die voor het eerst een kind willen aanmelden. We presenteren dan onze school en stellen ouders in de gelegenheid vragen te stellen en de school te bezichtigen. Op onze website www.fraanjeschool.nl staat informatie over onze scholen, waaronder de aanmeldformulieren en identiteitsverklaringen die ingevuld en ondertekend dienen te worden. Deze zijn ook op te halen op school. Nieuwe ouders krijgen deze uitgereikt op de kennismakingsavond. Ouders die al kinderen op school hebben, kunnen kinderen aanmelden door het aanmeldformulier en de identiteitsverklaring ingevuld en ondertekend in te leveren op de school. Na aanmelding worden de ouders die voor het eerst een kind aanmelden uitgenodigd voor een gesprek. Voor vragen over het aanmelden kunnen ouders zich richten tot de volgende contactpersonen:

-       G. Nieuwenhuis, directeur-bestuurder Ds. J. Fraanjeschool De Vesting, 0342-400707, Churchillstraat 68 te Barneveld. gnieuwenhuis@fraanjeschool.nl

-       J. de Jager, directeur-bestuurder Ds. J. Fraanjeschool De Burcht, 0342-422045, Saparua 48 te Barneveld. jdejager@fraanjeschool.nl

Omdat we, vanwege de huidige omstandigheden, niet weten of de avond fysiek door kan gaan, vragen we nieuwe ouders zich van te voren aan te melden op bovengenoemde mailadressen.


Terug naar het activiteitenoverzicht

28 februari 2022 - Voorjaarsvakantie eerste dag
4 maart 2022 - Voorjaarsvakantie laatste dag
9 maart 2022 - Biddag
15 april 2022 - Goede Vrijdag
18 april 2022 - Tweede Paasdag
25 april 2022 - Meivakantie eerste dag
6 mei 2022 - Meivakantie laatste dag
26 mei 2022 - Hemelvaartsdag
27 mei 2022 - Vrije dag
6 juni 2022 - Tweede Pinksterdag

De Vesting

De Vesting
Login De Vesting

Churchillstraat 68
3772 KV Barneveld
tel. 0342 - 40 07 07
devesting@fraanjeschool.nl

De Burcht

De Burcht
Login De Burcht

Saparua 48
3772 ET Barneveld
tel. 0342 - 42 20 45
deburcht@fraanjeschool.nl