-> Home ->

Leerlingzorg

Passend onderwijs

Alle basisscholen hebben de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband.Berséba voor reformatorische basisscholen en speciale scholen. Onze school ligt in de regio Midden.

Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school samen met de ouders onderzoekt of de basisschool aan een leerling de passende ondersteuning kan bieden. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, zoekt de school met de ouders naar een passende plaats in de regio.

Contactgegevens algemeen, regio Midden

De regiomanager van onze Passend Onderwijs-regio is dhr. G. van Roekel. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-23505041 of per e-mail via G.vanRoekel@berseba.nl.

Op de website www.berseba.nl kunt u meer informatie vinden over het samenwerkingsverband Berséba en de regio Midden, over Het Loket, nieuwsbrieven voor ouders enz.

 

6 juni 2022 - Tweede Pinksterdag
8 juli 2022 - Zomervakantie eerste dag
19 augustus 2022 - Zomervakantie laatste dag
24 oktober 2022 - Herfstvakantie
2 november 2022 - Dankdag
26 december 2022 - Kerstvakantie
10 april 2023 - Pasen
24 april 2023 - Meivakantie
18 mei 2023 - Hemelvaart
5 juni 2023 - Pinksteren

De Vesting

De Vesting
Login De Vesting

Churchillstraat 68
3772 KV Barneveld
tel. 0342 - 40 07 07
devesting@fraanjeschool.nl

De Burcht

De Burcht
Login De Burcht

Saparua 48
3772 ET Barneveld
tel. 0342 - 42 20 45
deburcht@fraanjeschool.nl