-> Home ->

Kennismaking

 Wat is de grondslag van de scholen?

De Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Waar gaan de scholen van uit?

Van beide Gereformeerde Gemeenten van Barneveld (Barneveld Centrum en Barneveld Zuid). Beide gemeenten hebben daartoe een zogenaamd Kerkelijk Lichaam opgericht. Dat Kerkelijk Lichaam is de juridische entiteit waar onze scholen vanuit gaan. De samenstelling van het bestuur weerspiegelt de verbondenheid tussen de genoemde kerken en de scholen. De kerkenraadscommissie, bestaande uit een aantal kerkenraadsleden van beide kerken is de verbindende schakel tussen kerk en bestuur. 

Hoe werkt het bestuur?

Er is een toezichthoudend bestuur, bestaande uit 5 leden van de beide Ger. Gem. De beide directeur-bestuurders vormen samen het college van bestuur van beide scholen en zijn verantwoordelijk voor het beleid. Uitzondering daarop is het domein van de identiteit. Het bestuur heeft daarin, samen met de kerkenraadscommissie, een actieve, beleidsvormende taak.

Werken de scholen samen met andere scholen?

Onze scholen zijn lid van het reformatorisch samenwerkingsverband Berseba. Samen met alle scholen van dit samenwerkingsverband wordt de leerlingenzorg vorm en inhoud gegeven en wordt de kwaliteit van de leerlingenzorg bewaakt en verbeterd. Daarnaast werken onze scholen samen met de andere (reformatorische) scholen in de gemeente Barneveld en naaste omgeving.

Documenten

Jaarrekening
Beleidskader 
Schoolgids De Vesting
 

27 december 2021 - Kerstvakantie eerste dag
7 januari 2022 - Kerstvakantie laatste dag
28 februari 2022 - Voorjaarsvakantie eerste dag
4 maart 2022 - Voorjaarsvakantie laatste dag
9 maart 2022 - Biddag
15 april 2022 - Goede Vrijdag
18 april 2022 - Tweede Paasdag
25 april 2022 - Meivakantie eerste dag
6 mei 2022 - Meivakantie laatste dag
26 mei 2022 - Hemelvaartsdag

De Vesting

De Vesting
Login De Vesting

Churchillstraat 68
3772 KV Barneveld
tel. 0342 - 40 07 07
devesting@fraanjeschool.nl

De Burcht

De Burcht
Login De Burcht

Saparua 48
3772 ET Barneveld
tel. 0342 - 42 20 45
deburcht@fraanjeschool.nl