-> Home ->

Kennismaking

 Wat is de grondslag van de scholen?

De Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Waar gaan de scholen van uit?

Van beide Gereformeerde Gemeenten van Barneveld (Barneveld Centrum en Barneveld Zuid). Beide gemeenten hebben daartoe een zogenaamd Kerkelijk Lichaam opgericht. Dat Kerkelijk Lichaam is de juridische entiteit waar onze scholen vanuit gaan. De samenstelling van het bestuur weerspiegelt de verbondenheid tussen de genoemde kerken en de scholen. De kerkenraadscommissie, bestaande uit een aantal kerkenraadsleden van beide kerken is de verbindende schakel tussen kerk en bestuur. 

Hoe werkt het bestuur?

Er is een toezichthoudend bestuur, bestaande uit 5 leden van de beide Ger. Gem. De beide directeur-bestuurders vormen samen het college van bestuur van beide scholen en zijn verantwoordelijk voor het beleid. Uitzondering daarop is het domein van de identiteit. Het bestuur heeft daarin, samen met de kerkenraadscommissie, een actieve, beleidsvormende taak.

Werken de scholen samen met andere scholen?

Onze scholen zijn lid van het reformatorisch samenwerkingsverband Berseba. Samen met alle scholen van dit samenwerkingsverband wordt de leerlingenzorg vorm en inhoud gegeven en wordt de kwaliteit van de leerlingenzorg bewaakt en verbeterd. Daarnaast werken onze scholen samen met de andere (reformatorische) scholen in de gemeente Barneveld en naaste omgeving.

Documenten

Jaarrekening
Beleidskader 
Schoolgids De Vesting
 

6 juni 2022 - Tweede Pinksterdag
8 juli 2022 - Zomervakantie eerste dag
19 augustus 2022 - Zomervakantie laatste dag
24 oktober 2022 - Herfstvakantie
2 november 2022 - Dankdag
26 december 2022 - Kerstvakantie
10 april 2023 - Pasen
24 april 2023 - Meivakantie
18 mei 2023 - Hemelvaart
5 juni 2023 - Pinksteren

De Vesting

De Vesting
Login De Vesting

Churchillstraat 68
3772 KV Barneveld
tel. 0342 - 40 07 07
devesting@fraanjeschool.nl

De Burcht

De Burcht
Login De Burcht

Saparua 48
3772 ET Barneveld
tel. 0342 - 42 20 45
deburcht@fraanjeschool.nl