-> Home ->

Aanmelding

Hier vindt u het aanmeldformulier.

Wat is het toelatingsbeleid van de Ds. J. Fraanjeschool?

Kinderen van de Gereformeerde Gemeenten van Barneveld Centrum en Barneveld Zuid worden toegelaten. Met de ouders van die kinderen wordt een zogenaamd aanmeldingsgesprek gevoerd als die voor het eerst een kind aanmelden. Met de ouders die niet tot deze gemeenten behoren, wordt een toelatingsgesprek gehouden met een commissie van bestuur en directie. Deze commissie beslist over het al of niet toelaten van de leerling. Kinderen van gezinnen waarvan al kinderen op school zitten, worden toegelaten. 

Wat is nodig voor inschrijving van uw kind(eren) op de Ds. J. Fraanjeschool?

Voor elke inschrijving is noodzakelijk:
- uw kind is toegelaten (zie hierboven)
- een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, waarvan de identiteitsverklaring een vast onderdeel vormt.
- uw kind moet goed kunnen functioneren op een gewone basisschool.
Mogelijk vraagt de directie met u een gesprek aan als het ingevulde aanmeldingsformulier daar aanleiding toe geeft. Het kan zijn dat toelating niet mogelijk is, omdat we als school niet over de nodige expertise beschikken. Uiteraard ondersteunen we u dan bij het vinden van voor uw kind passend onderwijs.

Wanneer kunt u uw kind(eren) aanmelden?

In januari van elk jaar wordt er op beide scholen een aanmeldingsavond georganiseerd voor ouders die voor het eerst een kind aanmelden. 
Uitnodigingen daarvoor worden geplaatst in de kerkbode van de Gereformeerde Gemeenten van Barneveld en op deze website.
Voor de komende aanmelding vindt deze plaats op D.V.  17 januari 2022. Nieuwe ouders worden op die avond verwacht om 19.30 uur

Op die avond wordt gepresenteerd wie we als school zijn, wat u van ons mag verwachten en wat wij van ouders verwachten.
Ouders die al kinderen op school hebben, kunnen kinderen tussentijds aanmelden door het inleveren van het aanmeldformulier bij de managementassistent.

U kunt hier het aanmeldformulier downloaden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de directeur-bestuurders.

28 februari 2022 - Voorjaarsvakantie eerste dag
4 maart 2022 - Voorjaarsvakantie laatste dag
9 maart 2022 - Biddag
15 april 2022 - Goede Vrijdag
18 april 2022 - Tweede Paasdag
25 april 2022 - Meivakantie eerste dag
6 mei 2022 - Meivakantie laatste dag
26 mei 2022 - Hemelvaartsdag
27 mei 2022 - Vrije dag
6 juni 2022 - Tweede Pinksterdag

De Vesting

De Vesting
Login De Vesting

Churchillstraat 68
3772 KV Barneveld
tel. 0342 - 40 07 07
devesting@fraanjeschool.nl

De Burcht

De Burcht
Login De Burcht

Saparua 48
3772 ET Barneveld
tel. 0342 - 42 20 45
deburcht@fraanjeschool.nl